Der kan være flere forskellige grunde til, at en boring er nødvendig. Dette kan for eksempel være i forbindelse med anlæggelse af et vandværk eller overboringer af gamle boringer. Ved tørboring bliver materiale boret op til terræn med et boreværktøj, og dette kan være smart i mange tilfælde.  Hvad er tørboringer? Der findes flere forskellige former for tørboringer. Her kan der blandt andet være tale om slagboringer eller rotationsboringer. Hvilken boringsmetode, der er den mest fordelagtige kommer an på flere forskellige faktorer. Det gælder blandt andet hvilket materiale, der skal bores i, samt hvor dybt der skal bores.  En anden faktor, der spiller ind, nårRead More →