Professionel alkoholbehandling med Minnesota kuren

Professionel alkoholbehandling med Minnesota kuren

Professionel alkoholbehandling med Minnesota kuren

Som alkoholiker kan det godt være vanskeligt at erkende sit problem. Hvis du føler, at dit alkohol forbrug er på vej i en retning, hvor det er forbruget som styrer dig, og ikke omvendt, er det på høje tid at søge professionel hjælp – for eksempel på et professionelt misbrugscenter.

Hvornår er man alkoholiker?

Et kendt mundheld siger, at man er alkoholiker, når en enkelt genstand er for meget – og fjorten er for lidt. Mundheldet illustrerer alkoholikerens dobbelte forhold til de våde varer. Får man først én enkelt øl, sjus eller et lille glas vin, ruller lavinen, og man er i misbrugets vold.

Derfor består en stor del af en effektiv alkoholbehandling i at accepterer eens egen magtesløshed over for afhængigheden og substansen – og at lære at leve med afhængigheden uden at give efter for den. Mestrer man først denne kunst og erkendelse, er man som alkoholiker godt rustet til at komme tilbage på rette spor, og genopbygge sin tilværelse uden misbrug og afhængighed.

Det er en lang og vanskelig vej tilbage til livet for de fleste alkoholikere. Det, der er allermest vigtigt, er, at der skrides ind før afhængigheden får alt for godt fat. På et tidspunkt bliver alkoholen så at sige en integreret del af såvel kroppens funktions apparat som af den misbrugsramtes psyke og sjæl. Jo længere fremskreden denne proces er, des vanskeligere bliver helbredelsen. Men skrides der ind i tide, er prognosen rigtig god – især hvis alkoholbehandlingen foregår på et professionelt misbrugscenter.

Behandlingscenter Stien – alkoholbehandling med Minnesota metoden

Hos det danske misbrugscenter Behandlingscenter Stien kan misbrugsramte – her under alkoholikere – modtage kvalificeret afvænning og misbrugsbehandling. De terapeutiske metoder, som anvendes, bygger på den anerkendte metode Minnesota kuren, som har en høj succesrate og er vidt anvendt over hele verden. Læs mere på https://behandlingscenter-stien.dk/alkoholbehandling/